Search
Close this search box.

تعرفه طراحی 1402

بنر گیف تک سایز

1 طرح، جهت تبلیغات اینترنتی

375,000 تومان
 • 3 ویرایش رایگان ( در حسب قوانین )
 • تحویل 24 ساعت ( در ساعات کاری )

ریسایز مازاد

ریسیاز در ابعاد تبلیغات اینترنتی

250,000 تومان
 • ریسایز شامل تغییرات نمی شود.
 • تحویل 24 ساعته ( در ساعات کاری )

بنر پست ثابت

ابعاد استاندارد اینترنتی

430,000 تومان
 • 3 ویرایش رایگان ( در حسب قوانین )
 • تحویل 24 الی 30 ساعته ( در ساعات کاری )

بنر گیف پکیج اقتصادی

1 طرح گیف + 3 سایز

975,000 تومان
 • 3 ویرایش رایگان ( برای طرح اولیه )
 • ( ریسایزها شامل تغییرات نمی شود. )
 • تحویل 24 ساعته ( برای طرح اول )
 • تحویل 48 ساعته ( برای ریسایز ها )

بنر گیف پکیج پیشرفته

1 طرح گیف + 9 سایز

2,085,000 تومان
 • 3 ویرایش رایگان ( برای طرح اولیه )
 • ( ریسیاز شامل تغییرات نمی شود )
 • تحویل 24 ساعته ( برای طرح اول )
 • تحویل 72 ساعته ( برای ریسایز ها )

بنر گیف پکیج سازمانی

1 طرح گیف + 14 سایز

2,895,000 تومان
 • 3 ویرایش رایگان ( برای طرح اولیه )
 • ( ریسیاز شامل تغییرات نمی شود )
 • تحویل 24 ساعته ( برای طرح اول )
 • تحویل 72 ساعته ( برای ریسایز ها )

طراحی کاور موزیک

کیفیت حرفه ای و استاندارد

470,000 تومان
 • 3 ویرایش رایگان ( در حسب قوانین )
 • تحویل 24 الی 72 ساعت ( در ساعات کاری )

طراحی کارت ویزیت

ریسیاز در ابعاد تبلیغات اینترنتی

290,000 تومان
 • پشت و رو
 • تحویل 24 الی 48 ساعته ( در ساعات کاری )
 • رعایت استاندارد های چاپ

بنر استوری متحرک

ابعاد استاندارد استوری

670,000 تومان
 • 3 ویرایش رایگان ( در حسب قوانین )
 • تحویل 24 الی 48 ساعته ( در ساعات کاری )

SEO & WEBDESIGN: SVR FARAHANI

2016-2024

THEME VER 8.0